RÖPRODÜKSİYON 

çağdaş dans - 2016

“Bir insan önce kendini bulmaya, daha sonra da kendini kaybetmeye özlem duyar.”

 

Röprodüksiyon, bir sanat eserinin aslına uygun kopyasıdır. Bir sanat eserinin çoğaltılması ve röprodüksiyon sayılabilmesi için, özgün yapıtın gerçekte tek nüsha olarak yapılmış olması gerekir. Röprodüksiyonu kopyadan ayıran özellik, onun taklit olmayıp, yalnızca özgün yapıtın özgün tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesidir.

 

Varlık… Bulunduğumuz mekanda, içinde olduğumuz anın koşullarıyla ve hep birtakım biçemlerle yani değişken parametrelerle kendimizi yeniden üretiyoruz. Peki tüm farklılıkların, içinde barındırdığı o “özgün” diye nitelendirebileceğimiz “şey”den ne haber?

 

Metin, koreografi, dans: Can Bora

Video: Selda Yıldırım

Röprodüksiyon bir solo dans performansı olarak; metin, dans performansı ve dans video olarak sıralı üç farklı alandan oluşur. Varlık dediğimiz şeyin, "şimdi, gelecek ve geçmişte" farklı disiplinlerde nasıl şekillendiğini sorgularken, bu farklılıklar arasında "aynı kalabilen" şeyi araştırır. 

Geçmiş gösterimler:

Akbank Sanat Beyoğlu - Haziran 2016

© 2015 can bora tiyatro & dans.